ÖVER HELA VÄRLDEN

TAURUS Systems GmbH grundades 1998 av tyska MBDA Deutschland GmbH och svenska Saab Dynamics AB. Dess båda företag äger TAURUS än idag.

TAURUS är helt och hållet ansvarigt för utveckling och produktion av vapensystemet TAURUS KEPD 350E. Förteget har specialiserat sig på både utveckling och produktion av standoff-vapensystem. Inom företaget finns fullständig kompetens som sträcker sig från genomförande av konceptstudier till fullt utvecklade och operationella, fullt integrerade systemlösningar, t ex så kallade ”effects-based operations”. Vidare erbjuder TAURUS kompletta underhållslösningar för vapensystemens hela livslängd och användningstid hos kunden.

År 2014 grundade TSG ett dotterbolag i Korea. TAURUS Systems Korea tillhandahåller TSGs lokala faciliteter och är verksamma inom områden: program management, affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, underhåll samt kontinuerlig produktsupport.